Čistění komínů a kouřovodů

Čištěná anebo kontrola spalinové cesty se provádí dle nařízení vlády č. 91/2010Sb., o čištění komínů:

  • kotle na plynná paliva -výkon do 50 kW – 1× ročně, nad 50 kW – 2× ročně
  • kotle na tuhá a kapalná paliva – výkon do 50 kW -  3 × ročně, nad 50 kW – 4× ročně
  • v případě komerčního vužití (Pizzerie) doporučujeme čištění komínu od pece každý měsíc!
  • celkově je nutnost čištění nařízena tam, kde je do komínu připojen spotřebič, a to i když je využíván třeba jen sezónně

Vložkování komínů

Provádíme vložkování komínů nerezovými i plastovými vložkami, vždy v kvalitě potřebné pro daný typ spotřebiče. Všechny komponenty používané při této činnosti mají Prohlášení o shodě výrobce a jsou certifikovány. Jsme schopni vložkovat vložkami v průměrech široké škály. Máme rovněž zkušenosti s vložkováním stávajících komínových průduchů.

Před samotným vložkováním či jakékoliv jiné úpravě spalinové cesty je pro nás důležité provést místní šetření. Tato prohlídka slouží nejen k pečlivému zaměření, ale navazuje na ní i zpracování cenové nabídky, která je bez předchozí prohlídky prakticky velmi nepřesná. Pro domluvení takovéto prohlídky nás kontaktujte a velmi rádi domluvíme termín.

Revize komínů a spalinových cest

Provádíme revize komínů a spalinových cest jak u nové výstavby před kolaudací nebo nově instalované spalinové cesty, tak periodické kontroly spalinové cesty u stávajících objektů. Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů.

Kontaktujte nás

Kontakt

Kominictví Poděbrady Miroslav Novák
Kostnická 698
290 01 Poděbrady
IČ:65739639
+420 776 338 948 info@kominictvi-podebrady.cz